išbraukti

išbraukti
išbraũkti, -ia, ìšbraukė 1. tr. braukiant pašalinti: Išbraũk tas išėdas iš geldos Grg. Kieti trupiniai reikia išbraukti [iš akies] suvilgyta vata P.Aviž. | refl. tr.: Išsibraukiu miegą iš akių (prasitrinu akis) ST619.iššluoti: Net gražu papaisyt, kap ìšbraukiau pirkią Arm. Aš paimčiau išbraũkčiau gryčią Rm.išvaryti, išgrūsti: Ketėjo visus miečeivius iš visai latvių žemei išbraukti S.Dauk.K perbrėžti tai, kas įrašyta: Negerai parašei, reikia išbraũkt Klvr. Išbraũkti iš sąrašo 83. | prk.: Tas keturias dešimtis metų nors išbrauk iš mūsų istorijos .išrašyti, pašalinti iš narių tarpo: Siuvėjų unija išbraukė laukan vieną narį . | refl.: Narių beliko vos trečdalis – kiti išsibraukė . 2. tr. išlaužti linus su mintuvais: Gerai ìšbraukė linus, mažai ir brukt tereiks Jrb.JnšM, Trgn išvalyti linus nuo spalių su bruktuve, išbrukti, išplūkti: Verpalui kad braũksi, išbraũk gerai Grg. Išbraũkti linus, kanapius J. | refl. tr., intr.: Brolis išsìbraukė linų (šmotą) sau J. Parodyk, ar gerai sauja išsìbraukė Ds.iššukuoti linų pluoštą: Su plaktuve išplakti linai ant šukuočių stambesnių ir smulkesnių išbraukamì Klp. ^ Matyt, kad ans važiavo ir nešėrė, kad arkliai kaip išbraukti (sulysę) Brs. 3. tr. išvalyti (kaminą): Kaminą išbraũkt reik Krč. | refl. tr.: Išsìbraukiau kaminą, buvau seniai bebraukęs Ėr. 4. tr. padaryti įspraudžiant sienojus į lizdus šuluose: Šiemet parsivežiau keletą medelių, ir bus vienai sienai išbraũkti Mrj. 5. intr. R, Jnš greitai išvažiuoti, išeiti, išvykti: Vakar mačiau, iš jūsų kiemo kažkas su pora arklių ìšbraukė Up. Tokie šaltie ìšbraukė į Šiaulius Užv. 6. tr. R išgerti, išmaukti. 7. tr. šnek. išvogti: Nepalik durų nerakintų, ba kas įejęs gali da ką išbraũkti Ds. Vaikas pričiauš koks prie kišenės ir išbraũks pinigus Rm.
◊ [iš akių̃] ãšarą išbraũkti pravirkdyti: Ne vienam ir ašarą iš akių išbraukiau .
\ braukti; antbraukti; apibraukti; atbraukti; įbraukti; išbraukti; nubraukti; pabraukti; parbraukti; perbraukti; prabraukti; pribraukti; subraukti; užbraukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išbraukti — išbraũkti vksm. Išbraũkti iš sąrašo dvi̇̀ pãvardes …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išdrauginti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: išdraũginti, išdraũgina, išdraũgino Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: veiksmažodis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. unfriend, defriend. Giminiški naujažodžiai: draugišius, ė; įdrauginti. Pateikta: 2013 10 09.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • antbraukti — antbraũkti, ia, añtbraukė (ž.) tr. Šts uždėti: Komodos viršus antbraukiamas yra ant abipusiai įskypos briaunos rš. braukti; antbraukti; apibraukti; atbraukti; įbraukti; išbraukti; nubraukti; pabraukti; parbraukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibraukti — apibraũkti, ia, apìbraukė tr. 1. paviršutiniškai nubraukti: Didumą tik apìbraukė lapų tingėdamas Jnšk. ║ refl. tr. apsišluostyti: Sušilęs, nuplukęs pjauna rugius, prakaitą apsibraũkdamas Up. ║ apšluoti: Biskį nors viduraslį apibraũk, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskaita — apskaità sf. (3b), ãpskaita (1) 1. apyskaita, apskaičiavimas: Liaudies ūkio apskaità GK1940,132. Dirbtuvėje įvesta tiksli apskaita sp. Derliaus apskaita turi būti kuo tiksliausia rš. Apskaitos uždaviniai Z.Žem. Kaip išsitaikint su siūlais –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbraukti — atbraũkti, ia, àtbraukė 1. tr. K braukiant atmesti į šalį: Klojime atbraũk pelus nuo tako Pn. Avinas su ragais àtbrauka nežindomus ėraičius šalin Dr. | refl. tr.: Atsibraũk šiukšles nuo kelio Pn. Atsibraukė plaukus į užpakalį rš. ║ refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrašyti — tr. 1. SD213, Q621, R, Sut, N, K, J, Š parašyti (laišką) ir atsiųsti: Atrãšė lakštą OG95. Buvo atrãšęs laišką – aš nenurašiau Ktk. Stasė tujau pat atrašys tą laišką Trk. Potam atrãšė, kad jau eš esmu ligonėj (ligoninėje) Pb. Vis jis pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braukti — braũkti, ia, ė 1. tr., intr. lengvai spaudžiant traukti kuo per ką: Braũkia su pirštu per stalą, ar dulkių nėr Jnšk. Braukiau su kepure par varpas, norėjau pamatyti, ar jau pjautini rugiai Šv. Ranka per veidą braũkti K. Plaukus priešais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darbingystė — darbingỹstė sf. (2) 1. K darbingumas, darbštumas. 2. KI665 pramonė: Dėl žmonijos laimės prigulėtų išbraukti tabaką iš darbingystės ir prekystės V.Kudir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eliminuoti — eliminuoti, uoja, ãvo tr. TrpŽ pašalinti, panaikinti, išbraukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”